Boşanma davası, evli olan çiftlerin evliliklerini resmi olarak sona erdirmek için mahkemeye başvurdukları hukuki bir süreçtir. Boşanma davasının mahkeme tarafından  kabül edilip,boşanma kararı verilmesi ve ardından verilen boşanma kararın da kesinleşmesi ile evlilik birliği sona erer ve taraflar resmi olarak boşanmış olurlar.

Boşanma ancak hâkim kararıyla ve Türk Medeni kanununda sayılan boşanma sebeplerinden bir veya birkaçının varlığına dayanılarak gerçekleştirilebilen bir işlemdir.

Boşanma Davasının Açılması?

Boşanma davası nasıl açılır?

Burada önemli olan boşanmanın  tek taraflı mı yoksa tarafların ikisinin de boşanmak istenip istenmediğidir.  Öncelikle boşanmayı karı-kocadan birisi istiyorsa buradaki boşanma davası çekişmeli dava olarak görülecektir. Ancak boşanmayı her iki tarafta istiyorsa burada anlaşmalı bir boşanma davası görülecektir.

 Diğer önemli bir husus  ise her iki tarafında boşanmayı istemesi ancak boşanmanın diğer unsurlarında (örn. Velayet, nafaka,tazminat vb.) anlaşamamaları hususunda da boşanma davası çekişmeli olarak görülecektir.

Boşanma davalarında boşanmaya karar veren eş, hangi boşanma sebebiyle boşanmak istiyorsa Türk Medeni Kanunu’nda yazılı olan boşanma sebebini veya sebeplerini ispatlayacak delilleriyle birlikte dilekçe hazırlamalı daha sonrasında bu dilekçeyi yaşadığı  il ve ilçe adliyelerinde, görevli mahkemeye vermelidir. Bu noktada hak kayıplarının oluşmaması için boşanmak isteyen eşin veya eşlerin aile hukukunda uzman bir avukattan yardım alması tavsiye olunur.