Anlaşmalı Boşanma Davası Ve Gerekli Evraklar


Anlaşmalı boşanma tarafların ortaklaşa aldığı  bir karar ile boşanma sürecini yürüttüğü bir yöntemdir. Anlaşmalı boşanma sürecinde genellikle;

·         Dava dilekçesi

·         Her iki tarafın kimlik belgeleri,

·         Anlaşmalı boşanma protokolü,

·         Evlilik birliğinde edinilmiş malları var ise mal paylaşımını gösteren belgeler ve müşterek çocuklarının olması halinde çocuklarla ilgili anlaşmalar ve belgeler gereklidir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Gerekli Evraklar

Çekişmeli boşanma davalarında;

Dava dilekçesi,
Kimlik veya pasaport,
Delil listesi,
Tanık listesi,
İddiaları destekleyen belgeler ve
Avukat vekaletnamesi
sunulmalıdır.

Boşanma Davasında Delillerin Önemi


Çekişmeli boşanma davalarında, tarafların iddialarını destekleyen deliller büyük önem taşır. Telefon kayıtları, mesajlar, sosyal medya paylaşımları ve tanık beyanları gibi deliller, davanın seyrini etkileyenen önemli unsurlardandır.

Boşanma Davalarında Süreç Nasıl İşler?

Boşanma davaları öncelikle bulunduğunuz il ve ilçelerde ki adliyelerde ,görevli mahkemeye dilekçe vermek suretiyle açılır. Bu dilekçe karşı tarafa tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden sonra karşı tarafın dilekçeye cevap vermesi için 2 haftalık kesin süre verilir. Bu süreden sonra karşı tarafın cevap dilekçesi davacı tarafa tebliğ olunur. Bu tebliğden itibaren davacı tarafa dilekçeye cevaba cevap yazması için 2 haftalık süre verilir. Bu süreden sonra cevaba cevap dilekçesi davalı tarafa tebliğ olunur. Bu tebliğden sonra davalı tarafın cevaba cevap dilekçesi beklenir ve sonra duruşma için mahkeme tarafından tarih verilir.

Bu ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Ön inceleme duruşmasında mahkeme tarafından dilekçeler incelenir. Tarafların iddia, beyan ve savunmaları tespit edilir. Tarafların uzlaşma durumunun olup olmadığı taraflara sorulur. Taraflar delillerini sunmamış ve tanıklarını bildirmemişler ise tanık ve delil bildirimi için her iki tarafa da mahkeme tarafından süre verilecektir. Ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir ve tarafların sunmuş oldukları delillerin mahkemeye celbi ile tanıkların dinlenmesi gerçekleşecektir. Delillerin toplanmasından, incelenmesinden ve tanıkların dinlenilmesinden sonra hâkim, dosya hakkında kararını verecektir.

Boşanma davası süresi ne kadardır?

Boşanma davası süresi, boşanma davasının görüldüğü mahkemenin yoğunluğu, dosyanın içeriği,ve boşanma davasında yerine getirilmesi istenen taleplerin sürelerine göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak, boşanma davası süreci en az birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.

Dava süresi, çiftlerin durumuna, taleplerine, çocukların varlığına ve maddi durumlarına bağlı olarak değişebilir. Boşanma davası süreci, çiftlerin anlaşması durumunda daha kısa sürerken, ihtilaflı durumlarda daha uzun sürebilir.

Boşanma davası süreci, davanın açıldığı tarihten kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süreyi kapsar. Bu süreçte, çiftlerin avukatları arasında görüşmeler yapılabilir, mahkeme duruşmaları düzenlenebilir ve delil toplama süreci gerçekleşebilir.

Boşanma davası süreci, çiftlerin duygusal ve maddi açıdan zorlu bir süreç olabilir. Ancak, uygun adımların atılması ve profesyonel yardım alınması durumunda, süreç daha hızlı ve kolay geçebilir.