FAALİYET ALANIMIZ

Aile Ve Boşanma Hukuku :

Antalya Boşanma Avukatı

Başak Karataş, 10 Yılı aşkın boşanma dava tecrübesi ile  Antalya boşanma avukatı olarak boşanma hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki temsil & danışmanlık hizmeti verir.

Hukuk Büromuz gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme ,nişanlanma,boşanma,nafaka yükümlülükleri, velayet,eşler arasındaki mal rejimleri,hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme,çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların çözümünde ilgili mevzuat çerçevesinde çözüm odaklı ve etkin üst düzeyde hizmet verir.  ÖZG

Hukuk Büromuz tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

*Mal Rejimi Sözleşmelerinin Hazırlanması

*Evlenme İzni,kadınlar için iddet müddetinin ( Bekleme Süresi) kaldırılmasına ilişkin davalar.

*Nişanın Bozulmasından Kaynaklaklanan,özellikle hediyelerin geri alınması,maddi ve manevi zararların giderilmesine ilişkin davalar

*Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları

*Anlaşmalı Boşanma Davalarında Protokolün Hazırlanması

*Fiili Ayrılık Davası

*Boşanma Nedeniyle Nafaka, Velayet,Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

*Boşanmada Mal Paylaşımı Davası,Mal Paylaşımına İlişkin Katılma ve Katkı Payına İlişkin Katılma ve Katkı Payı Alacağı Davaları

*iddet Süresinin Kaldırılması Davası

*Soy bağının Kurulması Davaları( Nesebin Reddi, Tanıma veya Babalık Davaları)

*Evlat Edinmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü

*Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Açılacak Davalar

*Eşler arasındaki Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağı Davaları

*Evlilik Dışı Doğan Çocuk ile Baba Arasında Soybağının Kurulması Davaları

*Vesayetin Kurulması,Vasi Ataması,Değiştirilmesi ve Denetlenmesi gibi konularda Dava Süreci ve Takibi

* Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarının Yabancı Ülke Mahkemelerinden Almış Oldukları Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi

* Yabancı Mahkeme Kararlarınca Verilen Nafaka, Boşanma ve Velayete İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi

* Aile Konutu Şerhinin Tapu Kütüğüne İşlenmesi

*Aile Mahkemelerinde Görülen Tüm Uyuşmazlıkların Çözümü

* Mirasçılık Belgesi Talebi

*Mirasçılık Belgelerinin İptaline İlişkin Davalar

*Uluslararası Çocuk Kaçırma İadesi Davası ve Sürecin Takibi